Na današnji dan formiran je 2.korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine !Drugi korpus ARBIH je bio jedan od sedam korpusa.Imao je sjedište u Tuzli a zona odgovornosti 2.korpusa bile su opštine : Banovići Bijeljina Bosanski Brod Bosanski Šamac Bratunac Brčko Derventa Doboj Gracanica Gradacac
Kalesija Kladanj Lopare Lukavac Maglaj Mozdriča Odzak Orašje Srebrenica Srebrenik Teslić Tešanj Tuzla Šekovići Ugljevik Vlasenica Zvornik i Živinice.
Naredbom Komandanta Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga RBIH od 29.septembra 1992.godine Komanda Okružnog štaba TO Tuzla prerasta u komandu Drugog korpusa sa sjedištem u Tuzli.
Za komandanta je imenovan Željko Knez a za načelnika štaba Hazim Šadić koji krajem 1993.godine postaje komandant 2.korpusa.
Drugi korpus bio je veoma moćan i brojno i na terenu.Bila je to snaga u koju se s povjerenjem gledalo.Početkom agresije na BiH 2.korpus je brojao 49.531 pripadnika a u 1993.godini brojno stanje preraslo je na 77.647 kao i 1994 godine a 1995.godine korpus je dočekao sa 44.993 pripadnika.
Izvor : Historija.ba

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)