Dan državnosti BiH-zasijedanje u Mrkonjić Gradu 1943.godine !Dan 25.novembar obiljezava se kao Dan drzavnosti BiH.Ovaj datum godišnjica je prvog zasijedanja ZAVNOBIH-a iz 1943.godine,vremena kada je planetu potresao Drugi svjetski rat.

Tada je na sastanku antifašista u Mrkonjić Gradu odlučeno da će BIH u budućoj socijalističkoj Jugoslaviji nastupati jedinstveno te je zatrazeno od vrhovnog tijela buduće Jugoslavije AVNOJ-a,da BIH bude ravnopravna federalna jedinica.

Osnivanja ZAVNOBIH-a i njegovo opredjeljenje na prvom zasijedanju za izgradnju BIH kao drzave i ravnopravnefederalne jedinice u okvirujugoslovenske federacije,a što je kasnije i prihvaćeno od strane AVNOJ-a a značilo je da BIH nakon 463 godine obnavlja svoju drzavnost.

U političkom obliku utemeljenom u Mrkonjić Gradu 1943.godine,BIH je skoro pola vijeka poslije,1992.godine,međunarodno priznata kao suverena drzava.

Godine 1995.,25.novembar je proglašen Danom drzavnosti BIH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.