Kategorija: BIH u Drugom svjetskom ratu

”Kur’an u mojim rukama je moj ustav i vodič. Nema te sile koja će me natjerati da prekršim svoj ustav!”-STAV BOŠNJAKA U NAJTEŽIM VREMENIMA !”Kur’an u mojim rukama je moj ustav i vodič. Nema te sile koja će me natjerati da prekršim svoj ustav!”-STAV BOŠNJAKA U NAJTEŽIM VREMENIMA !

0 Comment

Udruženje Ilmije je tokom 1941.godine imalo sjednicu, kada je na nju nenajavljeno ušao Gestapo. Na izuzetan i grub način su htjeli da svi članovi napuste prostoriju. Mehmedu Handžiću i Kasimu Dobrači su naredili da ostanu. Tada je jedan od policajaca tražio od Mehmeda Handžića da povuče svoj potpis sa Sarajevske rezolucije i da napiše drugu […]

Pokolj Bošnjaka u Jasenovcu 22.aprila 45′-zašto su partizani došli dan poslije ?Pokolj Bošnjaka u Jasenovcu 22.aprila 45′-zašto su partizani došli dan poslije ?

0 Comment

Malo je poznato o tome kako je krajem II svjetskog rata u logoru Jasenovac, stradala grupa Bošnjaka. ”Bošnjaci u Jasenovcu su stradali kao antifašisti, iako značajan broj njih nije bi znao šta znači antifašizam. Mnogi od njih nisu imali pojma šta znači komunizam i komunisti. Naišli su partizani i on mi je dao malo žito […]