Bosanski teritorij na karti iz 7.vijeka prije nove ere-izdanje Francuske Nacionalne biblioteke u Atlasu "EVROPA KROZ VIJEKOVE" !Karta Bosanskog tla iz 7.vijeka prije nove ere objavljena 2015.u okviru kulturološkog predstavljanja Evrope,izdanje Francuske

Nacionalne biblioteke u Atlasu “EVROPA KROZ VIJEKOVE”.Sami natpisi su starog Duch jezika staronjemačkog-mada se danas ova dva jezika Duch u Deutch,dobro razlikuju radi pretprljene modernizacije Njemačkog jezika.Teritorija Bosne označena je natpisom “BOSNICHE” i zahvata geografsko područje od Jadranskog mora do u dubinu kopna dijelova današnjih država Bosne Hrvatske Srbije i dijelova teritorije Crne Gore.


Ako ovu kartu uporedimo sa kartom lokacija otkrivenih stećaka one se potpuno podudaraju.Dakle ova karta dokazuje da Bosna živi preko 27 vijekova.
 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)