Dan: 8. lipnja 2020.

Čekala ga je Olimpijada a on je ostao da brani Sarajevo !Čekala ga je Olimpijada a on je ostao da brani Sarajevo !

0 Comment

Vinko Šamarlić rodjen u Zavidovićima 8.3.1964.godine, gdje je odrastao i završio osnovu školu. Sa svojih 15 godina odlazi u Sarajevo, gdje pohadja srednju policijsku školu nakon koje postaje policijski službenik. Specijalac je postao 1985.godine, kada dolazi na funkciju komandanta borbene jedinice s činom kapetana. Vinko je od svog dolaska u Sarajevo trenirao džudo, bio je […]

Razgovor Bošnjaka i Srba tokom razmjene zarobljenika 1993 (video)Razgovor Bošnjaka i Srba tokom razmjene zarobljenika 1993 (video)

0 Comment

Razgovor vojnika Bošnjaka i Srba tokom razmjene 1993.godine u Kasatićima. Iako pomalo uplašeni zbog situacije u kojoj se nalazi ipak su našli zajednicki jezik barem u ovoj razmjeni vojnika. Je li ovaj snimak jos jedan pokazatelj suludosti sukoba na ovim prostorima između dva naroda ili je to jedan od rijetnih slučajeva.

Počeci države Bosne !Počeci države Bosne !

0 Comment

Izvor: Muharem Kreso,Iskustva odbrane Bosne i Hercegovine,Počeci drzave Bosne ! Opšta destabilizacija izazvana seobom naroda i avarskoslovenskom invazijom Balkana, te pustošenje civilizacijskih centara na njemu uslovili su dugotrajan proces obnavljanja državne organizacije i stvaranje srednjevjekovnih država na njemu. Doseljenici su bili na znatno nižem stepenu kulture i nepismeni. Bili su rascjepkani na male plemenske i […]

Adbulah paša Deftedarija:"I glavu ću svoju dati al kamena jednog ne dam"!Adbulah paša Deftedarija:"I glavu ću svoju dati al kamena jednog ne dam"!

0 Comment

Nakon jedne ozbiljne prepirke bosanskih krajišnika i austrijskih graničara zbog meda 1784.godine Austrija je od Omanskog carstva zatrazila da joj se vrate neke pogranične utvrde u Pounju. Osmansko carstvo kako bi udovoljilo njihovim zahtjevima naredi bosanskom beglerbegu Abdulah pasi Deftedariji da preda nekoliko pograničnih kula Austriji. Nakon sazvanog divana u Travniku bosanski ajani utvrdiše da […]